All Channel Tv Frequency At Yamal 402 54.9°E

All Channel Tv Frequency At Yamal 402 54.9°E


Channel Tv frequency Yamal 402 

TV Channel Yamal 402

All Channel Tv Frequencies At Yamal 402 54.9°E

Read too : Lemar Tv New Biss Key At Yahsat 1A (52.5E)

All Channel tv frequency On Yamal 402 54.9°E

Satellite Channel Tv Frequency At Yamal 402 54.9°E

ChannelSatellitePolFrequencySymbolrate
@KiteNet Yamal 402 54.9°E V 10845 32727
Feeds Yamal 402 54.9°E H 10960 3255
TPA
TPA 1
TPA 2
Yamal 402 54.9°E V 10962 5926

ChannelSatellitePolFrequencySymbolrate
Feeds Yamal 402 54.9°E V 10967 2951
Feeds Yamal 402 54.9°E H 10967 2951
Feeds Yamal 402 54.9°E V 10972 2951
Feeds Yamal 402 54.9°E H 10972 2951
Feeds Yamal 402 54.9°E V 10976 2951
Feeds Yamal 402 54.9°E H 10979 2955
TV Lesotho Yamal 402 54.9°E V 10998 2200
Feeds Yamal 402 54.9°E V 10967 2951
Feeds Yamal 402 54.9°E H 11030 3600
Telemedia
Digha
Glow TV
Biafra TV
Feeds
Racing International
Tellytrack
Tellytrack International
LM Radio
Radio Biafra
Yamal 402 54.9°E V 11045 40000

ChannelSatellitePolFrequencySymbolrate
@Gazprom Space
Systems Internet
Yamal 402 54.9°E V 11186 8495
@Gazprom Space
Systems Internet
Yamal 402 54.9°E H 11215 13000
@Gazprom Space
Systems Internet
Yamal 402 54.9°E V 11225 30000
@Gazprom Space
Systems Internet
Yamal 402 54.9°E H 11232 17000

Read too: All Satellite TV Channels New Biss Key On Yahsat 1A 52.5°E

ChannelSatellitePolFrequencySymbolrate
@HeliosNet Yamal 402 54.9°E H 11340 5000
Gazprom Space Systems
Bingo Boom
STS
Domashniy
Che
STS love
Yamal 402 54.9°E V 11345 30000
@Gazprom Space Systems Internet Yamal 402 54.9°E V 11385 30000
@Gazprom Space Systems Internet Yamal 402 54.9°E V 11425 30000
@KB Impuls Yamal 402 54.9°E H 11532 1400
Feeds Yamal 402 54.9°E V 11486 8000
@Gazprom Space Systems Internet Yamal 402 54.9°E V 11550 13000
Gazprom Space Systems
Kanal Disney
U
GTRK Groznyj
Schelkovo TV
Okhota i Rybalka International
Radio Groznyj
Russian Wave
Strana Fm
Radio Record
Yamal 402 54.9°E V 12522 27500
Connecto TV
Business Fm
Humor Fm
Militseyskaya Volna
Like FM
NRJ Moskva
Avtoradio Moskva
Avtoradio
Radio Record
Relax FM
Humor FM
Comedy Radio
Avtoradio Moskva
Life Zvuk
Radio Romantika
Yamal 402 54.9°E H
12531 2500
Feeds Yamal 402 54.9°E H 12655 3330
@Gazprom Space Systems Internet Yamal 402 54.9°E H 12685 30000
@Gazprom Space Systems Internet Yamal 402 54.9°E H 12720 30000


Read too:Kurdsat HD New Biss Key

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel