SA TV New Frequency And Symbolrate

SA TV New Frequencies And Symbolrate

SA TV New Frequency And Symbolrate 2017

SA TV New Frequencies And Symbolrate

SA TV New Frequency And Symbolrate

SA TV New Frequency And Symbolrate

SA TV New Frequencies And Symbolrate


Channel SA TV New Frequency And Symbolrate

Channel Name : SA TV
SA TV Transponder : 3990 H
SA TV Frequency : 3990
Pol :H
SA TV Symbolrate - FC: 4300 3/4    
V.PID : w     4113
A.PID Language : 4352
Mode : MPEG-4/HD C-band

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel