ATN Bangla New Frequencies And Symbol Rate

ATN Bangla New Frequency


ATN Bangla New Frequencies 2017

ATN Bangla New Frequencies

ATN Bangla New Frequencies


ATN Bangla New Frequencies

ATN Bangla New Frequencies And Symbol Rate

ATN Bangla New Frequencies

Channel Name : ATN Bangla
ATN Bangla Transponder :3985 H 3700
ATN Bangla Fquency : 3985
Pol :
ATN Bangla Symbolrate - FC: 3700 3/4
V.PID : w 308
A.PID Language : 256 Ben
Mode : DVB-S/MPEG-2 C-band

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel