Taiwan Tv Channels Frequency List

List Of Television Channels In Taiwan


Frequency channels tv Taiwan


List All Taiwan TV Channels


Channel Name : Asia Travel TV
Satellite : Palapa D
Position : 113.0 E
Beam : Asean Standard
Satellite : Apstar 7
Position : 76.5 E
Beam : China

Channel Name : Beautiful Life TV
Satellite : Apstar 6
Position : 134.0 E
Beam : C
Satellite : Apstar 7
Position : 76.5 E
Beam : China

Channel Name : Buddha Compassion TV Station
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Regional
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : CSTV Finance
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C

Channel Name : CTI TV Asia
Satellite : Telstar 18
Position : 138.0 E
Beam : Asia
Satellite : Apstar 7
Position : 76.5 E
Beam : China

Channel Name : CTS
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : CTS IQ
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : CTS News Info
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : CTV
Satellite : Telstar 18
Position : 138.0 E
Beam : Asia
Satellite : Apstar 7
Position : 76.5 E
Beam : China

Channel Name : CTV HD
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : Da Ai 2
Satellite : AsiaSat 4
Position : 122.2 E
Beam : Australasia
Satellite : Telstar 12
Position : 15.0 W
Beam : Europe & South Africa
Satellite : Eutelsat 113 West A
Position : 113.0 W
Beam : Ku 2

Channel Name : Da Ai TV
Satellite : Superbird C2
Position : 144.0 E
Beam : Japan
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C
Satellite : NSS 11
Position : 108.2 E
Beam : China
Satellite : ST 2
Position : 18.0 E
Beam : Asia
Satellite : ABS 2
Position : 75.0 E

Channel Name : Da Ai TV Indonesia
Satellite : Palapa D
Position : 113.0 E
Beam : Asean Standard

Channel Name : Dream No. 1
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C

Channel Name : EBC Financial News
Satellite : Apstar 6
Position : 134.0 E
Beam : C

Channel Name : ERA News
Satellite : AsiaSat 7
Position : 105.5 E
Beam : East Asia

Channel Name : ETTV Asia
Satellite : Apstar 7
Position : 76.5 E
Beam : China

Channel Name : ETTV Global
Satellite : EchoStar 9/Galaxy 23
Position : 121.0 W
Beam : C

Channel Name : ETTV News
Satellite : Telstar 18
Position : 138.0 E
Beam : Asia
Satellite : AsiaSat 4
Position : 122.2 E
Beam : East Asia
Satellite : EchoStar 9/Galaxy 23
Position : 121.0 W
Beam : C

Channel Name : ETTV Super
Satellite : EchoStar 9/Galaxy 23
Position : 121.0 E
Beam : C

Channel Name : Express Finance Satellite TV
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C

Channel Name : Follow Me TV
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : FSTV
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : FTV
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : FTV News
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : Global News
Satellite : Palapa D
Position : 113.0 E
Beam : Asean Standard

Channel Name : Good 2
Satellite : Telstar 18
Position : 138.0 E
Beam : Asia
Satellite : NSS 11
Position : 108.2 E
Beam : China

Channel Name : Good TV
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : Good TV USA
Satellite : LyngSat Stream

Channel Name : Hakka TV
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : Hwazan Satellite TV
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C
Satellite : AsiaSat 4
Position : 122.2 E
Beam : Australasia
Satellite : NSS 11
Position : 108.2 E
Beam : China
Satellite : Telstar 12
Position : 15.0 W
Beam : Europe & South Africa
Satellite : Galaxy 19
Position : 97.0 W
Beam : Ku
Satellite : Eutelsat 113 West A
Position : 113.0 W
Beam : Ku 2

Channel Name : K-Asia
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C

Channel Name : Life TV
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Regional
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : Momo Shopping
Satellite : LyngSat Stream

Channel Name : Next TV News
Satellite : AsiaSat 7
Position : 105.5 E
Beam : East Asia

Channel Name : PTS 2
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : SBN
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C

Channel Name : SET News
Satellite : NSS 11
Position : 108.2 E
Beam : China

Channel Name : Sinda TV
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Regional

Channel Name : TACT
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C

Channel Name : Taiwan Comprehensive Channel
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C

Channel Name : Taiwan Indigenous TV
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : Taiwan Macroview TV
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C
Satellite : AsiaSat 4
Position : 122.2 E
Beam : Australasia
Satellite : NSS 11
Position : 108.2 E
Beam : China
Satellite : ABS 2
Position : 75.0 E
Satellite : Astra 5B
Position : 31.5 E

Channel Name : High power
Satellite : Eutelsat 9A
Position : 9.0 E
Beam : Wide
Satellite : SES 5
Position : 5.0 E

Channel Name : Sub Saharan Africa
Satellite : Telstar 12
Position : 15.0 W
Beam : Europe & South Africa
Satellite : Galaxy 3C
Position : 95.0 W
Beam : North America Ku
Satellite : Eutelsat 113 West A
Position : 113.0 W
Beam : Ku 2

Channel Name : Top TV
Satellite : NSS 11
Position : 108.2 E
Beam : China

Channel Name : TTV
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : TTV Finance
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : TTV News
Satellite : AsiaSat 7
Position : 105.5 E
Beam : East Asia
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : TTV Variety
Satellite : ST 2
Position : 88.0 E
Beam : Asia

Channel Name : UCTV
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C

Channel Name : UCTV 2
Satellite : LyngSat Stream

Channel Name : Unique Business News
Satellite : AsiaSat 7
Position : 105.5 E
Beam : East Asia

Channel Name : Wei Xin TV
Satellite : NSS 11
Position : 108.2 E
Beam : China
Beam : LyngSat Stream

Channel Name : Winner
Satellite : JCSAT 3A
Position : 128.0 E
Beam : C

Channel Name : World Satellite TV
Satellite : Apstar 6
Position : 134.0 E
Beam : C

Channel Name : WTB TV
Satellite : LyngSat Stream


Read also channel tv:
* Uzbekkistan
* Turkemistan
* Tajikistan
* Kazakhstan
* Apghanistan
* Sri-lanka
* Pakistan

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel